Whiskyvereniging Uisge Beatha

Whiskyvereniging Uisge Beatha is in 2004 opgericht naar aanleiding van een bijeenkomst van dispuut 'De Gooise Matras'. De vereniging richt zich voornamelijk op het aanschaffen van vaten whisky met als doel deze te laten bottelen voor persoonlijk gebruik. De vereniging is in deze zin uitsluitend faciliterend van aard en werkt in het belang van haar leden. Daarnaast wordt er op incidentele basis proeverijen en bijeenkomsten georganiseerd met als doel om in een informele sfeer ervaringen en kennis uit te wisselen met betrekking tot een gezamenlijke interesse: Whisky.

Vanaf oprichting kent de vereniging 10 leden; allen lid van het dispuut. Inmiddels telt de vereniging een kleine 40 leden en is het voor niet dispuutsleden mogelijk om lid te worden van de vereniging en te participeren bij de aanschaf van een vat whisky. Om te participeren is lidmaatschap verplicht.

Het ontstaan van de vereniging

Al jaren is het de gewoonte dat er whisky gedronken wordt tijdens de dispuutsweekeinden van dispuut 'de Gooise Matras'. Tijdens een van de dispuutsweekenden valt er een folder van Bruichladdich uit de koker van de fles. Het blijft niet onopgemerkt en de inhoud wordt aandachtig gelezen: koop je eigen VAT whisky. Grote verhalen ontstaan later op de avond: 'Wij kopen dat vat.'. Enkele dagen later komt een van de dispuutsleden er nog eens op terug met de vraag: 'Wat als we nu eens de daad bij het woord voegen?'. Tien vrienden komen bijeen en voegen als opgemerkt de daad bij het woord. Om juridische en financiƫle onafhankelijkheid te waarborgen wordt gekozen voor de constructie van een vereniging. Uisge Beatha is geboren en kent vanaf de datum van oprichting een tiental leden; allen bezitten 1/10 aandeel van een vat Bruighladdich.

Aandelenconstructie

Doordat meerdere personen participeren bij de aanschaf van een vat whisky en er dus net zoveel meningen bestaan over de afhandeling van het vat is gekozen voor een aandelenconstructie. Ieder aandeel heeft evenveel stemrecht. Zo heeft iemand met twee aandelen in een vat twee keer zoveel stemmen als iemand die slechts een aandeel in bezit heeft. Andere voordelen aan de aandelenconstructie is dat een lid zelf op een flexibele wijze kan bepalen hoe veel aandelen (en dus hoe veel whisky) men uit een vat wil aankopen. Een derde voordeel is dat aandelen overdraagbaar worden.

Groei

Al bij de aanschaf van het tweede vat wordt besloten ook derden toe te laten tot de vereniging en bij het derde vat is de aandelenconstructie uitgebreid met het 'cadeau-aandeel'. Iedereen is vrij om de vereniging te betreden. Iedereen die participeert in een vat whisky moet lid zijn van de vereniging. Op dit moment kent vereniging Uisge Beatha ongeveer 40 leden. Bij de aanschaf van een volgend vat is groei slechts een logisch gevolg.

Activiteiten

Op dit moment richt de vereniging zich voornamelijk op de gezamenlijke aanschaf van whisky voor persoonlijke consumptie. Nevenactiviteiten zijn nog niet opgepakt. Vanuit de leden is de vraag hiernaar ook nog niet naar voren gekomen.